forum.vnstele.com
http://forum.vnstele.com/

Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"
http://forum.vnstele.com/viewtopic.php?f=11&t=14
Сторінка 2 з 3

Автор:  mamont [ 11 квітня 2011, 23:17 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: Вданій лабораторній роботі мною було проведене дослідження комутаційного блоку “час”. Дослідили статичний КБ з керуванням по входу, по виходу, по входу і виходу.
Спільною ознакою цих комутаторів є наявність ІЗП та АЗП, єдина відмінність це принцип роботи.
Також розглянули динамічний КБ, він відрізняється від попередніх наявністю затримки, яка і проводить комутацію різних КІ під дією керуючихімпульсів від АЗП.

Автор:  MARCHELLO [ 13 квітня 2011, 00:48 ]
Тема повідомлення:  Re: ВИСНОВОК

Дослідивши різні види комутаційного блоку "ЧАС" ми побачили, що кожен з них знаходить своє застосування в ситуаціях де необхідно враховувати параметр «ціна/якість». Наприклад, в системах де не потрібна висока якість можна використовувати «ЧАС» на динамічних запам’ятовуючих пристроях. Проте вона не дозволяє передавати нам паралельно декілька розрядів одного канального інтервалу і до того ж має низьку швидкодію, тому економічнішим є використання «ЧАСу» на статичних запам’ятовуючих пристроях, які до того ж є надійнішими. Блок «Час» з комутацією по входу і виходу є більш дорогим, оскільки містить 2 АЗП, проте його ціна виправдовує себе в системах де необхідне швидке реагування і обслуговування без затримки.

Автор:  Богдан Мисливчук [ 16 квітня 2011, 01:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився і дослідив роботу цифрового комутаційного блоку «ЧАС». Я розглянув у ході виконання лабораторної роботи 4 типи комутаційних блоків, це блок на динамічних ЗП, на статичних ЗП з керуванням по входу,по виходу і з керуванням по входу і виходу. Розрахувавши еквівалентні точки комутації я зробив висновок щодо економічності кожного з блоків. Найдорожчим є блок з керуванням по входу і виходу так як там використовуються два АЗП (входу і виходу). А також розрахував тривалість канального інтервалу. В кінці лабораторної роботи дав відповіді на контрольні питання .

Автор:  Nadya [ 18 квітня 2011, 23:23 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: на лабораторній роботі я ознайомилась з комутаційним блоком ЧАС на статичних запам’ятовуючих пристроях з керуванням по входу, по виходу, по входу і виходу, та на динамічних запам’ятовуючих пристроях. Було розглянуто роботу цих КБ та визначено кількість еквівалентних точок комутації: вона мінімальна для схем з керуванням по входу, по виходу та на динамічних запам’ятовувачах.

Автор:  ascentman [ 20 квітня 2011, 01:30 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: на лабораторній роботі я ознайомився з принципами і роботою комутаційної системи ЧАС(комутація відбувається в межах одного групового тракту між канальними інтервалами) на динамічних і статичних запамятовуючих пристроях. Порівнюючи обидві системи можна сказати, що в системах де не потрібна висока швидкість можна використовувати «ЧАС» на динамічних запам’ятовуючих пристроях, але вона не дає можливості передавати паралельно декілька розрядів одного канального інтервалу, тому вигіднішим є використання комутаційного блоку ЧАС на статичних запам’ятовуючих пристроях завдяки стабільності. Після розрахунку кількості точок комутації можна ствердити, що найменша їх кількість у системах з динамічними і статичними ЗП - 137, дорожче обійдеться схема з керуванням по входу і виходу, оскільки к-сть точок комутації становить - 141.

Автор:  Бобель Аліса [ 17 травня 2011, 23:24 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

На даній лабораторній роботі згідно варіанту я дослідила роботу цифрового комутаційного блоку типу «ЧАС». Побудувала схеми комутатора блоку на статичних ЗП з керуванням по входу, виходу, входу-виходу та на динамічних ЗП.Розрахувавши еквівалентні точки комутації я зробила висновок щодо економічності кожного з блоків.Найдорожчим є блок з керуванням по входу і виходу -25 е.т.Також розрахувала тривалість КІ.

Автор:  vasylivandriy [ 30 травня 2011, 13:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: виконавши цю лабораторну роботу, я вивчив принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС», побудованого на статичних запам’ятовувальних пристроях з керуванням по входу, керуванням по виходу, керуванням по входу і виходу, а також на динамічних запам’ятовувальних пристроях. Я розрахував кількість точок комутації для комутаційних блоків на статичних та динамічних запам’ятовувальних пристроях, пристроях з керуванням по входу, керуванням по виходу, керуванням по входу і виходу. Я також розрахував tз: tз=(140-103+41)*0,89*10E-6=69,42 мкс. Тривалість одного канального інтервала дорівнює 0,89 мкс.

Автор:  Lesha Derkach [ 15 лютого 2012, 21:36 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Розглянувши роботу КБЧ роблю наступні висновки :
-Найкращий показник продуктивності дає блок з керуванням по входу і виходу (9 е.т.к.). Економічна вартість такої схеми буде дорожчою, але якість обслуговування в свою чергу вищою, а де вища якість обслуговування тим дорожче тариф і більший прибуток.
-Час затримки оскільки i=10, а j=7, розраховується за формулою для випадку i>j і дорівнює 79.5 мкс, що задовільняє умові, що час затримки не може перевищувати тривалість циклу.

Автор:  Олег Козьоринський [ 29 лютого 2012, 22:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок: виконуючи дану роботу, я вивчив принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС», побудованого на статичних запам’ятовувальних пристроях з керуванням по входу, керуванням по виходу, керуванням по входу і виходу, а також на динамічних запам’ятовуючих пристроях.Використовуючи програму zkp.exe,я побудував згідно №19 варіанту 4 комутаційні схеми.З цих схем ми бачимо, що найдорожчим є блок керування по входу і виходу,адже там використовується 2АЗП,але відповідно він є більш ефективним у передаванні,порівняно з іншими.

Автор:  Mykola Sheremeta [ 18 березня 2012, 17:56 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №7 - Комутаційний блок "ЧАС"

Висновок:
1. Яку комутацію називать часовою ?
Часова комутація полягає в передаванні кодових слів будь-якого КІ вхідної ЦЛ в будь-який КІ ихідної ЦЛ(комутація відбувається в межах одного групового тракту між канальними інтервалами).

2. Від чого залежить тривалість циклу і тривалість канального інтервалу апаратури ІКМ?
Тривалість циклу залежить від частоти дискретизації, а тривалість канального інтервалу як наслідок залежить від тривалості циклу та кількості канальних інтервалів .

3. Навести і пояснити формулу для визначення часу затримки, що вноситься комутатором типу “час”, коли номер вхідного КІ більший за номер вихідного, і навпаки.
Затримка становить Тзi-j =(j-i)tкі за умови j > i, де tкі – тривалість КІ.
Якщо ж i > j, то затримка становить Тзi-j =(n – i+j) tкі., де n – кількість канальних інтервалів у циклі.

4. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального прист¬рою комутатора на статичних і на динамічних запам’ятовувальних пристроях?
Розрядність однієї комірки адресного запам’ятовуючого пристрою для комутаторів на динамічних та статичних запам’ятовуючих пристроях одинаковою і рівною kog2(n) , де n-кількістьк канальних інтервалів.(Причому log2(n) завжди заокруглюється до більшого цілого числа).

5. Від чого залежить розрядність кодового слова апаратури з імпульсно-кодовою модуляцією?
Розрядність кодового слова апаратури ІКМ насамперед залежить від кількості рівнів квантування яку необхідно забезпечити.

6. Що таке еквівалентна точка комутації. Для чого вона використовується?
Часто для оцінки комутаційних систем використовують просторові точки комутції, тобто беруть одноланкову комутаційну систему з тими ж параметрами і обраховують кількість точок комутації
Зображення
На цьому рисунку хрестиками позначені просторові точки комутації.
Зрозуміло те, що чим більше таких точок, тим складнішою і дорожчою стає реалізація комутаційної системи на реальних пристроях.
За допомогою різних методів кількість таких точок можна значно зменшити, при цьому не міняючи кількість входів і виходів комутаційної системи. Саме в таких випадках використовують термін «еквівалентна точка комутації». За спеціальними формулами, кожна з яких відповідає своєму методу спрощення комутаційної системи обраховують кількість «еквівалентих точок комутації»
Поняття «еквівалентна точка комутації» призначене для визначення економічності використання блоку комутації.

7. Від чого залежить кількість комірок і розрядність комірок ІЗП та АЗП?
Кількість комірок ІЗП та АЗП залежить від кількості канальних інтервалів, а саме кількість комірок ІЗП та АЗП рівна кількості канальних інтервалів.
Розрядність комірки ІЗП рівна розрядності кодового слова.
Розрядність АЗП рівна log2(n), де n-кількістьк канальних інтервалів.(Причому log2(n) завжди заокруглюється до більшого цілого числа).

П.С. Якщо в висновоку є якісь неточності, або деяка відповідь є зовсім не правильною, то ПРОШУ вказати на помилки, і дати правильну відповідь на те питання в якому була знайдена помилка(якщо ваша ласка).
Наперед Дякую! :)
П.С.С. Бажаю всім захистити цю лабораторну роботу на максимум(сподіваюсь викладений тут мною матеріал в цьому вам допоможе :D )

Сторінка 2 з 3 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/