forum.vnstele.com
http://forum.vnstele.com/

Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів
http://forum.vnstele.com/viewtopic.php?f=11&t=8
Сторінка 2 з 4

Автор:  Nadya [ 22 лютого 2011, 15:39 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Висновки: на лабораторній роботі було розглянуто основні характеристики потоків телефонних викликів. В середовищі програми OK_lab1.exe було згенеровано розподіл Пуассона за стандартним законом та розподіл викликів за заданими у варіанті параметрами. Як видно з рис.1 криві обох розподілів майже співпадають, отже, можна вважати практичний розподіл викликів пуассонівським. Виникнення викликів з найбільшою ймовірністю можливе, згідно з рис.2, коли величина тривалості виклику становить від 39 с до 52 с. Було розраховано інтенсивність поступлення викликів, середню кількість викликів та середню інтенсивність навантаження від одного абонента. На рис.3 зображено часову діаграму інтенсивностей навантаження, з якої можна визначити, що година найбільшого навантаження буде з 60000 с до 63600 с.

Автор:  Богдан Мисливчук [ 23 лютого 2011, 01:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Висновок: на данній лабораторній роботі ми ознайомлювались з основними характеристиками потоків телефонних викликів. В програмному середовищі на рис.1 ми дослідили побудову розподілу Пуассона за формулою, (теоретичний розподіл -жовта крива), а також згенерований розподіл (практичний - червона крива) який побудований для тих самих параметрів λ,t,N. Розгянувши графіки можна зробити висновок що ці дві криві є схожі, тобто бачимо що практичний розподіл відрізняється від теоретичного, але на стільки що можна зробити висновок що практичний розподіл це розподіл Пуассона.
На рис.2 ми бачимо залежність імовірність виникнення виклику від величини тривалості виклику. По цьому графіку можна зробити висновок що ймовірність виникнення дзвінка буде найбільша тоді коли тривалість виклику становить від 42 до 51 секунди.
Також ми розрахували інтенсивність навантаження що надходить від N джерел, після чого змогли розрахувати інтенсивність навантаження від одного абонента, яке вийшло рівним у=0.06 Ерл.

Автор:  Олег [ 02 березня 2011, 00:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Висновки до лабораторної роботи. Я ознайомився із основними характеристиками потоків викликів і із методами їх знаходження. Провів моделювання згідно вихідних даних процесу поступлення потоку викликів на обслуговуючий пристрій а також отримав відображення прогнозованого процесу, який описувався розподілом Пуассона. Провівши порівняння я дійшов висновку, що теоретичний розподіл в загальному описує даний процес, передбачає тенденції змін, але він не враховує незначних змін, що можна зрозуміти, осільки якраз вони є досить «індивідуальними» у кожному окремо розглядуваному випадку. Але я не можу стверджувати, що за інших вихідних параметрів теоретичний розподіл буде описувати з незначними похибками результати моделювання. Розробивши методику проведено визначення часових меж години найбільшого навантаження.

Автор:  Любомир [ 22 березня 2011, 10:30 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

В ході даної лабораторної роботи ми розглянули і вивчили основні характеристики потоків телефонних викликів. Ми обчислили значення таких характеристик як інтенсивність надходження викликів , середню кількість викликів , середню тривалість викликів , інтенсивність навантаження. Ми спостерігали , те що вигляд теоретичного і практичного розподів відрізняються. Так при теоретичному розподілі ми спостерігаємо один явно виражений пік , в той час як в згенерованому їх можна виділити два. Це можна пояснити тим , що теоретичний чи Пуассонівський розподіл для більш точного представлення повинен обчислюватися для нескінченної кількості абонентів , втой час як в заданому нам варіанті їх кількість становить 60. В ході роботи нами було обчислена середня інтенсивність навантаження від одного абонента , що становить 0,125 Ерланга. Це свідчить про те , що навантаження від абонента є порівняно невеликим. З рис.2 ми бачимо те , що найбільш поширені тривалості викликів становлять час рівний 60-80 секунд , коли тивалості викликів менше 45 секунд і більше 100 практично не зустрічаються. Також ми розробили алгоритм , який дозволяє знайти сумарну інтенсивність навантаження за годину для всього періоду моделювання.Це ми здійснили шляхом формування матриці ,в яку заносили значення всіх моливих навантажень напротязі години , а потім порівнюючи їх між собою вибрали значення , що являє собою найбільше число. Отже , в ході цих дій ми ортимали число , що являє собою величину найбільшого навантаження . а також вивели його порядковий номер , що являє собою номер проміжку , з якого починається час найбільшого навантаження. В ході виконання цих дій було визначено , що година найбільшого навантаження починається з 53928 секунди і триває до 57528 секунди , при чому навантаження ,що поступає за цей час становить 8,46 Ерланга.

Автор:  Бобель Аліса [ 23 березня 2011, 01:50 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

На даній лабораторій роботі я ознайомилась з о-вними характеристиками потоків викликів. Я порівняла згенерований розподіл з теоретичним, тобто з Пуассонівським.-рис.1. У згенерованому розподілі максимальна ймовірність виникнення виклику досягається при к-сті 9-10 викликів, в теоретичному -10.
Згідно рис.2, виникнення викликів з найбільшою ймовірністю можливе , коли тривалість виклику становить від 60 до 98 с.
Також розрахувала інтенсивність поступлення викликів, середню к-сть викликів та середню інтенсивність навантаження від одного абонента.

Автор:  Андрій [ 28 березня 2011, 15:07 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Доброго дня
Як в лабораторній роботі знайти--послідовність викликаючих моментів,с

Приєднані файли:
2.jpg
2.jpg [ 230.7 Кб | Переглянуто 7354 разів ]

Автор:  echern [ 28 березня 2011, 20:59 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Згідно завдання, в 2 лабораторній роботі знаходити послідовність викликаючих моментів не потрібно, але якщо все ж таки, треба, то можна спробувати зменшити сумарний час моделювання, тому що послідовність для 23 годин містить десятки тисяч чисел, і тому не завжди коректно відображається програмою, а зменшення Tm при незмінних інших параметрах дозволить суттєво зменшити і довжину послідовності викликаючих моментів, які програма зможе відобразити.

Автор:  Іван Мороз [ 31 березня 2011, 20:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з основними характеристиками потоків телефонних викликів. На рис.1 я дослідив теоретичний розподіл Пуассона і згенерований розподіл телефонних викликів. З рисунка бачимо що ці два розподіли практично повторюють один одного. Тому можна зробити висновок, що теоретичний і згенерований розподіли це один розподіл. З рис.2 було досліджено залежність імовірності виклику від величини тривалості виклику. Можна сказати що найбільша ймовірність виникнення викликів буде при тривалості виклику 59 -63 секунд. Також визначив середню інтенсивність навантаження від одного абонента, вона становить 0.16 Ерл.

Автор:  3a6aBa [ 01 квітня 2011, 12:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Забавський Андрій, ТК-33
Висновок: на цій лабораторній роботі я досліджував характеристики і потоки телефонних викликів. З рисунку 1 встановив, що Пуасонівський потік можна використовувати як згенерований потік, з віносною похибкою 20%(максимальне відхилення, у мому випадку 0,15/0,125=1,2), якщо така похибка нас влаштовує. Визначив годину найбільшого навантаження : починається у 69287с і триває до72885с і навантаження складає 27133 ерланга, відповідно. Для визначення ГНН я використовував пакет програм MSO2007, прийняв що за 3600сек є 418 інтервалів тривалості відліків, визначив суму цих 418 відліків і знайшов найбільшу суму.

Автор:  AnDruXa TK-32 [ 25 квітня 2011, 23:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Лабораторна робота №2 - Потоки телефонних викликів

Висновок: Виконавши цю лабораторну роботу я ознайомився з основними характеристиками потоків телефонних викликів. Побудувавши графік розподілу кількості викликів на інтервалі часу t, я побачив, що розподіл Пуассона та згенерований розподіл є дуже близькими (рівними). Також, я знайшов середню інтенсивність навантаження, що створюється N абонентами (7,383 Ерл) та середню інтенсивність навантаження від одного абонента (0,145 Ерл). Також я визначив годину найбільшого навантаження, яка становить ((від 53768 с до 73892 с) (у відліках 1034 -1421)).

Сторінка 2 з 4 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/